Hizmetlerimiz

Sözlü Tercüme

Sözlü tercümeler, bir tercüme ofisinin iki temel işlevinden biridir. Diğeri ise her türlü yazılı tercümelerdir.

Sözlü tercümeler esas olarak ikiye ayrılır: Ardıl tercüme ve Simultane (eşzamanlı) tercüme.

Ardıl tercüme

Ardıl tercümede, tercüme edilecek şahıs konuşur, konuşma tercüman tarafından gerekirse notlar alınarak dinlenir ve ardından tercüme edilir. Yani aynı anda bir çeviri değil, birinin konuşmasının bitmesinden sonra yapılan çeviridir. Sağlıklı bir ardıl çevirinin olması için dikkat edilecek nokta, konuşmaların kısa kısa olması ve tercümanın bu kısa konuşmaların hemen ardından tercümeyi yapmasıdır. Bu duruma, çeviri işlemi başlamadan önce dikkat çekilmesinde fayda vardır. Konuşmaların aralıksız ve çok uzun olması durumunda, unutmalar, bilginin dışarıda bırakılması kaçınılmaz olmaktadır.
Ardıl sözlü tercümenin en çok kullanıldığı yerler iş toplantıları, mahkeme duruşmaları, noterlerde yapılan sözlü tercümeler, toplantılar, tanıtımlar, konferanslar, diplomatik görüşmeler, hastanelerdeki doktor muayeneleri, turizm, nikâh ve evlendirme daireleri, şirket kuruluşlarının yapıldığı ticaret ve sanayi odaları, karakollara ve hapishanelere düşen yabancıların iletişimi ve benzeri durumlardır. Ofisimiz yukarıda belirtilen tüm bu yerlerdeki tüm çeviri işlemleri için profesyonel ve uzman kadromuzla tercüme hizmetleri sunmaktadır.
Ardıl çeviride simultane tercümede olduğu gibi özel ekipmanlara ihtiyaç duyulmaz.

Simultane tercüme

Simultane veya eşzamanlı çeviri, kabul edilmeli ki en zor tercüme çeşididir. Burada ardıl tercümede olduğu gibi konuşmaları dinleme, not alma imkânınız çok az veya saniyelerle sınırlıdır.

Tercüman özel olarak yapılmış ve yalıtılmış bir kabinde kulaklıklarla konuşmacıyı dinler ve aynı anda çevriye başlar. Konuşma konusuna uygun doğru sözcükleri kullanmak ve bunların her iki dilde hızla karşılıklarını bulup konuşmanın ruhuna uygun dillendirmek ciddi bir deneyim, bilgi ve maharet işidir. Tercümanın dilini iyi bilmesi yanında iyi bir hafızası ve konsantrasyon kabiliyeti başarılı bir simultane çeviri için temeldir. Bundan dolayıdır ki, büyük paralar ve zaman harcanarak yapılan toplantı, konferans, zirvelerde bazen yetersiz bir tercüman seçilmesi dolayısıyla ciddi sorunlar yaşanmaktadır.
Simultane tercüme ardıl çeviriden farklı olarak kabin, mikrofon, kulaklıklar, ses iletişim teknolojisi gibi özel ekipmanlara gereksinim duyar.
Büromuzda, tüm sözlü tercümelerinizin sorunsuz yapılması için yılların kazandırdığı deneyimle gereken özen gösterilmektedir.

YAZILI TERCÜMELER

Sözlü tercüme dışındaki her türlü çeviri yazılı tercümenin kapsamına girer. Çeviri aktivitelerinin büyük bir kısmı yazıl tercümeden oluşmaktadır.
Büromuz, denenmiş, işinde yetenekli tercümanlarla tüm dünya dillerinde yazılı tercüme hizmeti vermektedir.

Yazılı tercüme işlemi en basit anlatımla şöyle yapılmaktadır: Müşterilerimizden gelen tercüme talepleri fiyatlandırılmakta ve onay durumunda ödemesi alınmakta ve işin konusuna uygun uzman tercümanlar atanarak tercüme yapılmakta, belgenin teslim öncesinde kontrol ve redaksiyonu tamamlanarak teslim edilecek duruma getirilmektedir.
Yazılı tercümeler müşterinin ihtiyacı veya tercümenin istendiği kurum açısından farklı olarak hazırlanır. Bunları şu şekilde gruplandırabiliriz.

1- Normal tercüme: Gönderilen belgenin tercümesi yapılıp ya internet ortamında müşteriye gönderilir ya da çıktısı alınıp arkasına belgenin fotokopisi çekilerek ve tercüme bürosu tarafından damgalanıp imzalatılarak müşteriye verilir.

2- Yeminli tercüme: Tercümenin çıktısı alınarak, arkasına kaynak metnin fotokopisi çekilir ve yeminli tercüman tarafından imzalanıp damgalanarak müşteriye teslim edilir.

3- Noter onaylı yeminli tercüme: Tercümenin çıktısı alınıp arkasına kaynak metnin fotokopisi çekilir ve yeminli tercüman tarafından imzalandıktan sonra notere götürülerek noter onayı yaptırılır.

4- Apostilli tercüme: Tercüme edilen belgenin yurt dışında kullanılması durumunda tercüme notere onaylatıldıktan sonra ilgili devlet kurumlarına götürülerek Apostil yaptırılır.

TELEFON ÜZERİNDEN TERCÜME

Özellikle, aynı şehirde veya ülkede bulunmayan insanlar arasındaki iletişimin sağlanması açısından telefon üzerinden tercüme son derece pratik ve yararlıdır.

Bu tercüme bir ardıl çeviri çeşidi olup üç veya daha fazla kişi konferans telefon görüşmesi ile birbirlerine bağlanır. Taraflardan biri konuşur ve konuşması bitince tercüman bunu diğer tarafa çevirir. Böylelikle aynı dili konuşmayan insanlar arasındaki iletişim sağlanır.

GÖRÜNTÜLÜ TERCÜME

Bu tercüme yöntemi de  telefon üzerinden tercümede olduğu gibi aynı şehirde veya ülkede bulunmayan insanlar arasındaki iletişimin sağlanması konusunda etkili bir uzaktan çeviri türüdür.

Görüntülü tercümenin sağlanmasında en yaygın kullanılan araç  Skype veya benzeri programlardır.

Bağlantı sağlandıktan sonra  taraflar birbirini görerek iletişime geçerler.

Büromuzun yazılı tercüme yaptığı belgelerin listesi aşağıda verilmektedir:

Pasaport Tercümesi, Doğum Belgesi Tercümesi, Sağlık Raporu Tercümesi, Kimlik-Ehliyet Belgesi Tercümesi, Araç Alım-Satım Belgesi Tercümesi, Vize Tercümesi, Evlat Edinme Tercümesi, Özgeçmiş (CV) Tercümesi, Evlilik Sözleşmesi Tercümesi, Diploma Tercümesi, Transkript Tercümesi, Vukuatlı Aile Nüfus Kağıt Örneği Tercümesi, Adli Sicil Kaydı Tercümesi, Bekarlık Belgesi Tercümesi, Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, Taahhütname Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Tapu Tercümesi, Boşanma Evrakları Tercümesi, ATO Belgesi Tercümesi, Dava Dosyası Tercümesi, CE Kalite Belgeleri Tercümesi, Vergi Levhası Tercümesi, Vekaletname Tercümesi, Göçmen Kimliği Tercümesi, Şirket Ana Sözleşmesi Çevirisi, Belgesi Tercümesi, İkametgâh Senedi Tercümesi, İhale Dosyaları Tercümesi, Formül A Belgesi Tercümesi, ISO Kalite Belgeleri Tercümesi, Verasetname Tercümesi, Hasta Bilgi Belgeleri Tercümesi, Öğrenci Belgesi Tercümesi, Kar Ve Zarar Raporları Tercümesi, Mahkeme Belgeleri Tercümesi, Savcılık Belgeleri Tercümesi, Sigorta Şirketleri Evrak Tercümesi, Doküman Çevirisi, Web Sitesi Çevirisi, Kurumsal Raporlama & Sunum Desteği, Katalog, Broşür (Tanıtım Materyali) Çeviri Hizmetleri, Yerel Temsilcilik Hizmetleri, Rezervasyon & Randevu Destek Hizmetleri, Doküman İşleme ve Basım Hizmetleri, Duruşmalar, Verilen İfadeler ve Karakol Sorguları çevirileri, Sözleşmeler, Anlaşmalar, İthalat ve İhracat Belgeleri Çevirisi, Yurt Dışı Yazışmaları Çevirisi, Noterlik Evraklar Çevirisi, Şirket Kuruluş Senetleri Çevirisi, Kitap Çevirisi, Dergi Çevirisi, Kişisel Yazışmalar Çevirisi, Günlük Ticari Yazışmalar Çevirisi, Bilimsel, Tıbbi Makaleler Çevirisi, Teknik ve İdare Şartnameler Çevirisi, Hukuki Belgeleri Çevirisi, İlaç Tescil Belgeleri Çevirisi, Prospektüs Çevirisi, TC Kanun Yönetmelik ve Mevzuatı Çevirisi , AB Mevzuatı Çevirisi, Gümrük Belgeleri Çevirisi, Yurt Dışında Yayınlanacak Reklam Metinleri Çevirisi, Basın Bildirimleri Çevirisi, Tez ve Makale Tercümeleri, Kanun Tercümesi, Protokol Tercümesi, Ön Protokol Tercümesi, Ticari Mevzuat Tercümesi, Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi , Lisans Sözleşmesi Tercümesi, Patent Sözleşmesi Tercümesi , Bayilik Sözleşmesi Tercümesi, Franchise Sözleşmesi Tercümesi, Distribütörlük Sözleşmesi Tercümesi, Satış Sözleşmesi Tercümesi, Hisse Alım Sözleşmesi Tercümesi, Kira Sözleşmesi Tercümesi, Mahkeme Kararı Tercümesi, Boşanma Kararı tercümesi, Muvafakatname Tercümesi , Vasiyetname Tercümesi, Tutanak Tercümesi , Yargıtay Kararı Tercümesi , Genelge Tercümesi, Denetleme Raporu Tercümesi , İrsaliye Tercümesi , Hakediş Raporu Çevirisi, İkametgâh Tercümesi, Teknik Prosedür Tercümesi , Banka Hesap Özeti Tercümesi, Piyasa İncelemesi Tercümesi , Kapanış Belgesi Çevirisi, Faaliyet Raporu Tercümesi , Fizibilite Raporu Tercümesi, Mali Rapor Tercümesi , Gayrimenkul Değerleme Tercümesi , Yaklaşık Maliyet Tercümesi, Finansal Web Site Tercümesi, Finansal Durum Sunum Tercümesi , Ekonomik Veri Tercümesi , Sponsorluk Anlaşması Tercümesi , Finans Bülteni Tercümesi , Maaş Dökümü Tercümesi , SSK Hizmet Dökümü Tercümesi, Yatırım Teşvik Belgesi Tercümesi , Maaş Bordrosu Tercümesi , Erasmus Kabul Belgesi Tercümesi , Rehin Sözleşmesi Çevirisi, Dolaşım Sertifikası Tercümesi , Gelir-Gider Tablosu Tercümesi , ATA Karnesi Tercümesi, A.TR Dolaşım Belgesi Tercümesi, EUR-MED Dolaşım Belge Tercümesi , Geçici Kabul Tutanağı Tercümesi , Kesin Kabul Tutanak Tercümesi, İşletme Belgesi Tercümesi , Etik Kurallar Tercümesi , Çalışma Esasları Tercümesi, İş Sözleşmesi Tercümesi , Özel Durum Açıklamaları Tercümesi , Üretim Lisansı Tercümesi , Hizmet Yeterlilik Belgesi Çevirisi, Strateji Belgesi Tercümesi , Eylem Planı Tercümesi , Toplantı Notları Tercümesi , Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi , Vize Belgeleri Çevirisi, Faaliyet Belgesi Tercümesi , Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi, Kuruluş Mukavelesi Tercümesi , Şirket Ana Sözleşme Tercümesi, İK Raporu Tercümesi

KİRALIK OFİS HİZMETİ

Büromuz Antalya’nın Konyaaltı bölgesindeki ana cadde üzerinde bulunmakta ve Migros 5M büyük alışveriş merkezi, merkezi park, adliye, vergi dairesi, Akdeniz Üniversitesi, hastaneler ve plaja yürüme mesafesindedir.
Büromuz içinde bulunan ofislerimiz tüm teknik araçlar, internet, yazıcı ve ofis mobilyaları ile donatılmış olup kullanıma hazırdır.

Özellikle şehir dışından ve yurtdışından gelen müşterilerimizin geçici ofis gereksinimlerini karşılamak üzere dizayn edilmiştir. Ofislerimiz haftalık veya aylık kiralanabilir.

Büromuzda ortak olarak kullanılan mutfak, 2 WC ve 3 balkon mevcuttur. Tüm odalar klimalıdır.

Büromuzda sigara içilmemektedir.
Büromuzun bulunduğu binada ücretsiz park yerleri mevcuttur.
Talep durumunda süreye ve işin mahiyetine göre fiyat konuşulacaktır.

TERCÜMAN REFAKAT HİZMETLERİ

Büromuz bireysel ve özellikle de kurumsal müşterilerimiz için profesyonel tercüman refakat ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu hizmetler yurtdışından gelecek misafirlerinizin karşılanması, yabancıların seyahatlerinde, ziyaretlerinde ve görüşmelerinde tam zamanlı tercümanlık hizmeti verilmesi ve refakat edilmesi, yurt içinde veya yurt dışında katılacağınız fuarlar, ticari görüşmeler, diğer organizasyonlar ve iş yemekleri için tam zamanlı tercümanlık ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DERSLERİ

Büromuzda, Türkçe öğrenmek isteyen yabancılar için konusunda uzman ve deneyimli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninden bireysel veya gruplara özel Türkçe dersleri verilmektedir.

Bu program, dilin konuşma, okuma, yazma, dinleme etkinlikleri, kuramsal ve uygulamalı olarak etkileşimli, eğlenceli, uygun eğitim gereçleriyle yürütülecek, Türk dilinin incelikleri ve güzellikleri sürekli hissettirilerek sunulacaktır.

Ayrıca gençlerimize, üniversite sınavına hazırlık niteliğinde Türkçe ve edebiyat dersleri de verilmektedir. Öğretmenimizin bu alanda kaynak kitabı ve çalıştığı okulların üniversite sınavına hazırlık kurslarında dereceye girmiş birçok öğrencisi de vardır.
Türkçe derslerinin özel olması dolayısıyla, talep durumunda karşılıklı olarak yapılacak görüşmeden sonra öğrencinin seviyesi ve ihtiyaçları göz önüne alınarak ders programı oluşturulacaktır.